Ako to robím

Každý jeden problém či záležitosť, ktorú mi klient predloží, posudzujem z troch zorných uhlov:

Dragon

  • tarotový obraz
  • numerologická analýza
  • astrologické faktory

V 99% mi všetky tieto aspekty poskytujú kvalitatívne rovnaký výsledok, akurát z iných rovín problému. Pokiaľ by napr. astrologické aspekty ukazovali diametrálne odlišný uhol pohľadu ako mi vyšiel v kartách, je to pre mňa znamenie, že si musím dať pauzu....v takom prípade analýzu "prípadu" skutočne odkladám aspoň na pár hodín - dávam si záležať na vlastnej čistej energetickej "kondícii", pretože kvalitatívna zhoda prognózy vo všetkých troch uhloch pohľadu je najspoľahlivejšia kontrola objektívnosti a spoľahlivosti predpovede /veštby/.

Crystal

Ku každej požiadavke klienta pristupujem skutočne plne sústredená a venujem jej maximálnu vedomú pozornosť, vlastné energetické napojenie a intuitívne schopnosti v plnej miere. Jednotlivé fragmenty z tejto analytickej práce potom zhrniem do konečného znenia mojej odpovede, ktorá si v mnohých prípadoch vyžaduje aj 10 strán zodpovedne spracovaného textu.
Každému výkladu sa venujem od 2 až do 5 hodín v závislosti od zložitosti, potreby sústredenia a spracovania.

V prípade spätnej reflexie klienta, ak niečomu neporozumel, nemám problém písomne konzultovať ďalej.

Vďaka svojim dlhoročným (vlastne celoživotným) skúsenostiam nemám pochýb o tom, že priestor nie je žiadnou prekážkou na plnohodnotné a kvalitné poradenstvo, pretože všetky hmotné roviny sú energeticky vzájomne prepojené, nie je teda problém napojiť sa na energetické prúdy problému, osoby alebo záležitosti aj tisíce km vzdialenej odo mňa.

Nezodpovedané otázky? Kontaktuj ma

Na to, aby som Vám pomohla, potrebujem vedieť čo Vás trápi, ťaží, na čo si neviete odpovedať. Až potom Vám môžem pomôcť. Preto neváhaj a nezáväzne napíš. Je to len v tvojich rukách. Diskrétnosť je 100% zachovaná.

Kontaktujte ma